Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy rachunkowości finansowej:
  • zasady zakładania działalności gospodarczej,
  • podstawy zarządzania,
  • definicja aktywów i pasywów,
  • omówienie operacji gospodarczych,
  • formy ewidencji dochodów,
  • operacje bilansowe i operacje wynikowe,
  • wprowadzenie do analizy finansowej,
  • sprawozdawczość finansowa,
  • etyka w zawodzie księgowego,
  • programy komputerowe wykorzystywane w rachunkowości.
 • Terminologia publicznoprawna:
  • zarys przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków w Polsce,
  • ewidencja podatków dochodowych,
  • formy i zasady i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
  • restrykcje dotyczące naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa,
  • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie