Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Omówienie projektów unijnych:
  • zróżnicowanie projektów i wniosków unijnych,
  • dokumentacja projektowa,
  • cykl życia projektu,
  • zespół projektowy.
 • Formy i rodzaje budżetowania projektów:
  • dotacje ze środków unijnych,
  • księgowość w projektach unijnych.
 • Zarządzanie projektami:
   • istota Risk Managementu a zarządzanie projektami unijnymi,
   • zarządzanie bazą danych,
   • przeprowadzanie badań rynkowych w projektach unijnych,
  • monitoring projektu unijnego.
 • Warsztaty:
  • tworzenie wniosku unijnego,
  • analiza dostępności dotacji unijnych,
  • marketing i promocja projektu unijnego.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie