Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zarządzanie środkami pomocy finansowej w ujęciu prawnym;
 • Rodzaje interwencji według jej zasięgu;
 • Zakres praktyczny tworzenia projektów:
  • wdrożenie projektu inwestycyjnego pod względem metodologicznym,
  • formy finansowania – analiza,
  • rodzaje budżetowania,
  • omówienie i wypełnianie karty oceny formalnej i merytorycznej projektu,
  • przegląd najczęstszych błędów projektowych.
 • Zarządzanie dokumentacją projektową:
  • identyfikacja pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji,
  • sprecyzowanie celów i zadań projektu,
  • dobór systemu oceniania,
  • opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu inwestycji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie