Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Komunikacja a bariery (bariery osobiste i organizacyjne),
 • Misja i znaczenie komunikacji:
  • szkic standardu komunikacji,
  • cele organizacji a osobiste,
  • intereakcja sposobu komunikowania się na pracę współpracowników.
 • Racjonalność w komunikacji:
  • istota dbałości komunikacyjnej,
  • umiejętne zadawanie pytań,
  • informacja a interpretacja,
  • „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
 • Metody poprawy skuteczności komunikacyjnej w praktyce:
  • dobór techniki do celu komunikacji,
  • sharmonizowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  • przedstawienie swojego stanowiska i opinii,
 • Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji:
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • waga spójności komunikatów,
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych.
 • Omówienie dobrych praktyk komunikacyjnych- wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie