Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Specyfika sieci LAN:
  • typologia sieci,
  • złącza sieciowe,
  • model OSI i model DoD,
  • protokołowanie sieciowe, adresacja IP,
  • badanie poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP,
  • Środowiska sieciowe,
  • Sprzętowe składniki sieci.
 • Systemy operacyjne dot. sieci:
  • typologia licencji Windows Server 2008,
  • instalacja systemu Windows Server 2008 R2,
  • konfiguracja serwera jako kontrolera domeny,
  • Lunux – omówienie specyfiki środowiska.
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, a kwestie bezpieczeństwa,
  • konfiguracja kont użytkowników,
  • reguły zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej,
  • polityka bezpieczeństwa.
 • Układ i obsługa lokalnych sieci komputerowych:
  • konfiguracja i schematy-ka urządzeń sieciowych,
  • VOiP – alternatywa dla połączeń telefonicznych,
  • bezpieczeństwo zasobów sieciowych.
 • Rozpoznanie problemów i naprawa lokalnych sieci komputerowych:
  • badanie działania sieci,
  • narzędzia diagnostyczne,
  • specyfika awarii sieciowych i ich przyczyny,
  • typologia rozwiązywania problemów,
  • definicja i przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania
 • Konfiguracja lokalnych sieci komputerowych:
  • powody modernizacji sieci,
  • fazy tworzenia projektu modernizacji sieci.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie