Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • istota znajomości branży podstawą budowania strategii PR,
 • waga autoprezentacji,
 • Public relation a administracja publiczna,
 • PR a budżet,
 • specyfika graficzna firmy,
 • omówienie relacji B2B,
 • język biznesowy w wystąpieniach publicznych,
 • e-PR,
 • budowanie relacji z mediami i ich waga,
 • organizacja i zarządzanie eventami,
 • działania w sytuacjach kryzysowych i sposoby ich opanowania,
 • aspekty prawne w PR,
 • wpływ zachowań kulturowych na zachowania konsumenckie,
 • działania pokrewne public relations,
 • skuteczna redakcja tekstów promocyjnych,
 • bezpieczne sprostowania i udzielanie odpowiedzi prasowych,
 • strategie w public relations,
 • praca z kamerą i mikrofonem – zajęcia warsztatowe,
 • reguły postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie