Kurs na wychowawcę kolonijnego

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

Kolonie… Letnie, zimowe, na drugim krańcu państwa lub tuż za rodzinną miejscowością. Nierozerwalnie związane z dzieciństwem. Pamiętasz wychowawcę? … i dlatego nasz program powstał z myślą o  tych cudownych mentorach młodzieży kolonijnej! Chcemy aby ich było jak najwięcej dla naszych dzieci! Jeśli bycie właśnie takim wychowawcą to Twoje „ja” – zapraszamy na kurs! Przygotujemy Cię do wszystkiego od podstaw.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zarządzanie wypoczynkiem dziecięcym:
  • omówienie działania władz oświatowych,
  • wypoczynku dzieci – aspekt prawny,
  • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej.
 • Organizacja wypoczynku:
  • specyfika zespołów wychowawczych,
  • ustalanie harmonogramu dnia,
  • formułowanie regulaminu uczestnika.
 • Sztuka planowania pracy wychowawczej:
  • reguły opracowania planu wychowawczego grupy,
  • realizacja planów wychowawczych,
  • omówienie aspektów formalnych w pracy wychowawcy.
  • obowiązki wychowawcy.
 • Aktywizacja ruchowa i wychowanie fizyczne:
  • charakterystyka animacji ruchowej,
  • nauka pływania z zachowaniem bezpieczeństwa,
  • przegląd gier ruchowych i zespołowych,
  • organizacja i specyfika zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Podstawy turystyka i krajoznawstwa:
  • zróżnicowanie turystyki,
  • wprowadzenie do krajoznawstwa,
  • organizacja wycieczek i biwaków,
  • zabawy w terenie.
 • Wprowadzenie do zajęć kulturalnych:
  • specyfika i organizacja zajęć kulturalnych,
  • gry i zabawy świetlicowe,
  • organizacja i zarządzanie uroczystościami, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kronik.
 • Zajęcia techniczne (cele, formy, przeprowadzanie i rodzaje zajęć technicznych),
 • Zarządzanie wypoczynkiem a bezpieczeństwo:
  • regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa nieletnich,
  • ochrona zdrowia i higieny,
  • wprowadzenie do pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie