Administracja i Biuro

Administracja i Biuro

4 szkolenia w bazie

Kurs księgowości w MŚP

Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu. JAKI JEST C...
Kurs na przedstawiciela handlowego ze znajomością budowy profesjonalnego wizerunku biznesowego

Kurs na przedstawiciela handlowego ze znajomością budowy profesjonalnego wizerunku biznesowego

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedstawicielstwa handlowego , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawo...
Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawod...
Kurs rozliczania, księgowania i realizacji projektów

Kurs rozliczania, księgowania i realizacji projektów

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu rozliczania, księgowania i realizacji projektów , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwa...