Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • omówienie podstaw przedsiębiorczości,
 • specyfika rynku polskiego vs europejskiego;
 • niezbędne kompetencje twarde i miękkie liderów;
 • problematyka leasingu;
 • specyfika przedsiębiorstw ze względu na zakres prawny i rodzaj działalności;
 • budżetowanie za pomocą wsparcia ze strony Unii Europejskiej;
 • omówienie działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • zróżnicowanie księgowe w MŚP;
 • istota ustalenia kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 • problematyka biznesplanu (finansowa, faktoringu, franchisingu);
 • zarządzanie dokumentami w ramach współpracy z odpowiednimi urzędami. 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ