Design Thinking – co to jest i kiedy warto go użyć?

Niektóre problemy, czy zagadnienia wymagają spojrzenia na nie z innej perspektywy, jednak wyrwanie się z utartych schematów może przysporzyć niekiedy trudności. W tym celu opracowano właśnie metodę Design Thinking, która służy do wyzwalania kreatywności i szukania innowacyjnych rozwiązań.

Na czym polega Design Thinking? Definicja Design Thinking

Metoda Design Thinking (myślenie projektowe) służy do kreatywnego rozwiązywania problemów i dostarczania twórczych rozwiązań. Proces Design Thinking opiera się przede wszystkim na pracy zespołowej i wyzwalaniu kreatywności. Dzielimy go na 5 etapów, które pozwalają dogłębnie przeanalizować kwestię i znaleźć rozwiązanie problemu.

Etapy Design Thinking

Ta metoda rozwiązywania problemów wymaga od nas przejścia pięciu etapów procesu:

Empatia

Podczas etapu empatii staramy się postawić w sytuacji klienta lub użytkownika końcowego. Badamy jego potrzeby i patrzymy na świat z jego perspektywy.

Zdefiniowanie problemu

Kolejny etap Design Thinking polega na przeanalizowaniu informacji zgromadzonych w poprzednim kroku oraz zidentyfikowania istoty problemu, a także potrzeb użytkownika czy klienta.

Generowanie pomysłów

Podczas etapu generowania pomysłów cały zespół uczestniczy w klasycznej burzy mózgów. Im więcej pomysłów, tym lepiej. Nie narzucamy sobie żadnych ograniczeń, które mogłyby krępować naszą kreatywność i wstrzymać szukanie rozwiązań. W końcowej fazie zespół wspólnie wybiera najlepszy pomysł.

Budowa prototypu

Po wybraniu najlepszej koncepcji przystępujemy do jej urzeczywistniania. Dzięki prototypowi jesteśmy w stanie sprawdzić funkcjonalność wypracowanego rozwiązania i czy nie zachodzi potrzeba przemodelowania zaproponowanej koncepcji.

Testowanie

Ostatni etap Design Thinking to przeniesienie fazy testów do środowiska realnego. Najlepszym wyjściem byłoby zaangażowanie na etapie testowania odbiorców danego produktu czy usługi. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych trudności podczas użytkowania przez realnego odbiorcę.

Kiedy stosować Design Thinking?

Wykorzystanie procesu myślenia projektowego sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szukanie rozwiązań w sposób kreatywny i odbiegający od utartych schematów. Stosowanie procesów Design Thinking pozwoli uzyskać szerszą perspektywę i ukierunkować się bardziej na potrzeby klienta. Jest na tyle uniwersalna, że Design Thinking sprawdzi się zarówno do projektowania nowych produktów, jak i do znaleźć innowacyjne rozwiązanie problemu w firmie. Myślenie projektowe pozwala przetestować nowy pomysł biznesowy w bezpiecznych warunkach. Kolejne etapy procesu Design Thinking pozwalają stosunkowo szybko przejść od poszukiwania nowych rozwiązań do działania.