Kim jest dobry lider? Czy każdy może nim zostać?

Teoretycznie każdy wie, jakie są cechy dobrego lidera. W końcu jest to osoba, która odpowiada za cały zespół pracowników. Musi się także wykazywać sporą odpowiedzialnością i dobrą organizacją. Czy to wszystko? Kto się odnajdzie na tym stanowisku, a kto niekoniecznie?

Cechy dobrego lidera — czym wyróżnia się dobry przywódca?

Bycie liderem nie należy do łatwych zadań. Ciąży na nim odpowiedzialność za cały zespół, a od jego decyzji wiele zależy. Skuteczny lider to przede wszystkim taki, który:

Nie boi się podejmować trudnych decyzji

W momencie kryzysu dobry lider musi stawić czoła wyzwaniu. Podejmowanie decyzji powinno przebiegać szybko i sprawnie, ale przy jednoczesnym rozważeniu wszystkich za i przeciw. Nie powinien okazywać po sobie wahania, ponieważ reszta pracowników na nim polega.

Słucha swoich ludzi

Kluczową rolę w pracy lidera ma komunikacja interpersonalna. Wiele menedżerów koncentruje się na zrozumiałym przekazywaniu swoich zaleceń, co oczywiście jest również ważne, ale zapomina o umiejętności słuchania. Tymczasem dobry lider potrafi nie tylko mówić, ale i słuchać. Rozumiejąc potrzeby swoich pracowników i otwierając się na ich sugestie, buduje silny zespół, który razem z nim dąży do wspólnego celu.

Jest przykładem i inspiracją dla swoich ludzi

Kompetencje lidera powinny być niepodważalne. Ciężko zostać autorytetem dla innych, jeśli sami nie orientujemy się w naszych obowiązkach, podejmujemy chaotyczne decyzje lub dezorganizujemy pracę zespołu, zamiast mu pomóc. Bycie dobrym liderem polega też m.in. na motywowaniu swoich pracowników do działania poprzez dawanie dobrego przykładu.

Ma silne zasady moralne

Prawdziwy lider postępuje uczciwie i etycznie. Nie pozwala, by na jego osąd i zarządzanie zespołem wpływały inne czynniki. W stosunku do swoich ludzi pozostaje szczery i słowny, dzięki czemu wzbudza zaufanie i lojalność swojego zespołu.

Motywuje i docenia swoich pracowników

Najlepsi liderzy wykorzystują optymalnie potencjał swojego zespołu. Robią to zarówno poprzez umiejętne rozdzielanie zadań, jak i przez właściwe ich motywowanie. Po pierwsze dostrzegają pracę, którą włożyli w realizację wyznaczonych celów i systematycznie ich chwalą. Do umiejętności lidera zespołu należy także delegowanie zadań — skuteczny lider nie boi się zaufać swoim ludziom i powierzyć im ważne zadania. Nie waha się także pozostawić im więcej swobody i autonomii, zamiast sprawowania ścisłej kontroli.

Dobry lider — czy każdy może nim zostać?

Niezależnie od włożonego przez nas wysiłku, niektórzy z uwagi na własny charakter, odnajdą się w danej roli lepiej, a inni nieco gorzej. Czy istnieje zestaw cech lidera, które powinien mieć dobry lider? W rozwijaniu cech lidera pomogą z pewnością dedykowane w tym celu szkolenia, które pozwolą stać się lepszym liderem.

Do dobrego zarządzania zespołem potrzebne są z pewnością rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Dobra organizacja pracy to podstawa, dlatego warto poznać techniki zarządzania czasem, jeśli nie jesteśmy z natury dobrze zorganizowana osobą. Kolejna ważna cecha lidera to umiejętność działania pod presją czasu i odporność na stres.