Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Jak rozmawiać, by zrozumieć i być zrozumianym?

Człowiek jest istotą społeczną, która do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje pozostawać w relacji innymi. Pomimo tego wiele osób ma trudności w komunikacji interpersonalnej, co może przysparzać problemów nie tylko w życiu prywatnym, ale co gorsza, również w pracy. Czym jest komunikacja i jak przekazać skutecznie swój komunikat?

Efektywna komunikacja — dlaczego jest tak ważna?

Skuteczna komunikacja i prawidłowe przekazywanie informacji to umiejętności kluczowe w biznesie. Wbrew częstemu mniemaniu, do skutecznej komunikacji interpersonalnej to nie sama umiejętność mówienia, a konieczne jest także umiejętne słuchanie i właściwe interpretowanie wypowiedzi naszego rozmówcy. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej to sposób na nabycie przydatnej wiedzy, jeśli planujemy np. objęcie stanowiska kierownika działu lub lidera zespołu. Praca działu opiera się w dużej mierze na współpracy pomiędzy przełożonym i członkami zespołu. Ważne jest wzajemne zrozumienie i płynna wymiana informacji.

Rodzaje komunikacji interpersonalnej

Wśród typów komunikacji interpersonalnej można wyróżnić jej dwa rodzaje, które dzielimy ze względu na sposób przekazywania informacji.

Komunikacja werbalna

Pod pojęciem komunikacji werbalnej rozumiemy komunikację za pomocą słów. Zaliczymy do niej więc nie tylko słuchanie i mówienie, ale również pisanie oraz czytanie. W dobrej komunikacji nie możemy zaniedbać żadnego z tych umiejętności. Tymczasem wielu menedżerów o tym zapomina i skupia się wyłączanie na nadawaniu komunikatów, nie przywiązując uwagi do zrozumienia swojego odbiorcy.

Komunikacja niewerbalna

Z kolei komunikaty niewerbalne to odczytywanie sygnałów wysyłanych przez inne osoby bez słów, czyli inaczej mowa ciała. Właściwe odczytywanie zachowania odbiorcy i jednocześnie panowanie na własną mową ciała to przydatna umiejętność w biznesie, która ułatwia nie tylko komunikację, ale również pozwala odczytać myśli rozmówcy, nawet jeśli ten niekoniecznie miał zamiar je zdradzić podczas rozmowy.

Skuteczna komunikacja interpersonalna — o czym warto wiedzieć?

Jaki metody pomogą nam w skutecznej komunikacji interpersonalnej i porozumiewania się z innymi ludźmi? Przede wszystkim należy się nauczyć skutecznie słuchać. Najczęściej nie mamy problemu z prawidłowym formułowaniem swoich myśli, lecz ze skoncentrowaniem się na wiadomości, którą chce nam przekazać nasz rozmówca. Pomóc mogą szkolenia z komunikacji interpersonalnej, gdzie poznajemy zasady aktywnego słuchania, jak np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, parafrazowanie itp.