Filozofia Kaizen – co ją wyróżnia?

W tradycyjnym podejściu często postrzegamy konieczność wprowadzenia zmian jako gwałtowną rewolucję, a wywrócenie dotychczasowego porządku do góry nogami jako jedyną słuszną drogę. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób odczuwa opór przed dokonaniem niezbędnych modyfikacji. Tymczasem filozofia Kaizen mówi nam, że wcale tak nie musi być, a przemiana drogą ewolucji, zamiast rewolucji na dłuższą metę sprawdza się lepiej. Czym jednak jest tak naprawdę Kaizen? Co zyskujemy dzięki filozofii Kaizen?

Na czym polega koncepcja Kaizen?

Słowo „Kaizen” możemy tłumaczyć jako „zmianę na lepsze” lub poprawę. Jest połączenie dwóch japońskich słów: kai = zmiana oraz zen = dobrze. Wdrożenie filozofii Kaizen polega więc na procesie ciągłego doskonalenia procesów i wprowadzanie trwałych zmian. W doskonalenia procesu pracy bardzo ważne jest, by zmiany były dokonywane stopniowo, ale konsekwentnie. Metoda Kaizen to metoda małych kroków – zaczynamy od rzeczy małych i pozornie nieistotnych, by przybliżyć się coraz bardziej do zamierzonego celu. Kultura Kaizen to podstawa metodologii Lean. Co ważne, w działania Kaizen zaangażowani są wszyscy pracownicy, na każdym szczeblu organizacji. Zamiast więc typowego dla zachodniego podejścia narzucania odgórnie reorganizacji, filozofia biznesowa Kaizen proponuje szereg drobnych ulepszeń, zgłaszanych bezpośrednio przez pracowników na danym stanowisku pracy, np. poprzez skrzynki pomysłów Kaizen. Z tego powodu w polskich firmach, działających w zgodzie z Lean Management, kaizen jest synonimem sugestii poprawy.

Po co stosować metodę Kaizen?

Do podstawowych zasad Kaizen należy filozofia ciągłego doskonalenia i ciągłość procesu. Kaizen ma na celu poprawę jakości pracy przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji. Wyeliminowanie marnotrawstwa (dla kultury ciągłego doskonalenia rozumianego zarówno jako strata surowców, jak i czasu czy zbędnego nakładu pracy) pozwala na obniżenie kosztów. Kolejnym efektem wdrożenia koncepcji Kaizen jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy, gdzie wszyscy wspólnie pracują nad rozwiązaniem problemu. System sugestii Kaizen uczy doszukiwać się błędów w procesie produkcyjnym, a w ludziach.

Metoda małych kroków – na co uważać przy wdrożeniu Kaizen?

System Kaizen oferuje wiele korzyści dla naszej firmy: małe zmiany nie wymagają dużych nakładów finansowych do usprawniania procesów. Oprócz tego, do wdrożenia metody Kaizen nie ma konieczności zatrudniać specjalistów, potrzeba jedynie zaangażowania pracowników. W proces doskonalenia wciągnięci są wszyscy, dlatego rośnie motywacja i poczucie odpowiedzialności za przedsiębiorstwo. Jednak metoda Kaizen ma kilka aspektów, o których trzeba pamiętać.

Po pierwsze, by właściwie wdrożyć system Kaizen, należy uzbroić się na cierpliwość. Kaizen oznacza zmianę krok po kroku, bez czynienia wielkich rewolucji. Z tego powodu również na efekty należy czekać dłużej, lecz kiedy one nastąpią, są długotrwałe. Kolejny problem związany jest z realizacją pomysłów Kaizen. Im dłużej dochodzi do ich rozpatrzenia i wdrożenia propozycji w życie, tym mniej motywacji czują pracownicy do zgłaszania swoich propozycji.

Jednak najważniejszą kwestią jest zrozumienie, że Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia. Nie istnieje metoda realizacji procesu, której nie można by jeszcze udoskonalić. Oznacza to, że proces ciągłego doskonalenia Kaizen nigdy się tak naprawdę nie kończy.