IMDS — co to jest? Co trzeba wiedzieć?

Ochrona środowiska i minimalizowanie szkodliwego wpływu działalności człowieka na naszą planetę to obecnie priorytet wielu organizacji pozarządowych. Szczególnie zgubne oddziaływanie ma przemysł, dlatego też wiele regulacji i przepisów dotyczy właśnie tej gałęzi aktywności ludzkiej. Czym jest baza danych IMDS i kogo dotyczy?

Baza danych IMDS — geneza

Skrótowiec IMDS można rozwinąć jako International Material Data System, czyli po polsku Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych. Nad jej powstaniem pracowały wspólnie największe koncerny samochodowe: Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche, Opel, VW, Volvo, a rolę administratora systemu pełnił początkowo EDS, przejęte później przed Hewlett-Packard. Na jej opracowanie główny wpływ miały europejskie dyrektywy 2000/53/WE (w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz 2005/64/WE (dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku).

Kto potrzebuje szkolenia z IMDS?

Głównym celem stworzenia bazy danych IMDS jest ułatwienie recyklingu starych pojazdów lub ich ponowne wprowadzenie do obiegu. Pomóc może w tym szczegółowe poinformowanie, jakie konkretne materiały zostały użyte do wyprodukowania pojazdu, ich skład i zawarte w nich substancje chemiczne. Właśnie do przekazywania tego typu informacji służą wpisy w IMDS. Znajomość IMDS i sprawne poruszanie się w tym systemie to niezbędna umiejętność u osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym. Z systemu korzystają wszystkie największe marki samochodowe z USA, Europy i Japonii. Obsługa bazy danych wymaga nie tylko znajomości systemu, ale także kompetencji do prawidłowego interpretowania wyników.

Do czego służy Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych?

Dostęp do bazy IMDS jest darmowy dla producentów branży samochodowej. Do zgłoszenia służy Karta Danych Materiałowych MDS. Dzięki IMDS możliwe jest prześledzenie całego łańcucha dostaw, od samego początku do recyklingu. Dysponując danymi z bazy IMDS, uzyskuje się kompletne dane na temat każdego komponentu, jego składu i zawartych w nim substancji.

Głównym celem IMDS jest ułatwienie szybkiego i płynnego przepływu informacji, a także transparentność całego procesu produkcyjnego. Co więcej, każdy odbiorca jest w stanie pozyskać dane bezpośrednio źródła, z pierwszej ręki.