Kurs grafiki komputerowej w pakiecie Adobe

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania graficznego przy pomocy pakietu Adobe, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Definicja podstawowych terminów:
  • typologia grafiki komputerowej.
  • korelacja barw,
  • rodzaje formatów graficznych.
 • Grafika rastrowa:
  • zarządzanie podstawowymi obiektami graficznymi i tekstem:
   • tworzenie zaznaczeń,
   • Praca na warstwach.
   • Retuszowanie.
 • Grafika wektorowa:
  • Zarządzanie obiektami wektorowymi:
   • importowanie i eksportowanie grafiki,
   • zarządzanie obiektami wektorowymi,
   • operowanie obiektami,
   • edycja tekstów a grafika wektorowa,
   • kontrola dokumentów.
 • Publikacja grafiki w Internecie:
  • istota modelu barw i rozdzielczość a wyświetlanie grafiki na ekranie,
  • cięcie, dzielenie obiektów a optymalizacja.
 • Wydruk grafiki:
  • paleta barw i rozdzielczości obrazu,
  • eksportowanie obrazu do formatu PDF,
  • ustawienia druku ( położenie, rozmiar i skalowania obrazka na stronie).
 • Przetwarzanie wsadowe:
  • Automatyczna konwersja rozmiaru:
   • wielu obrazów,
   • rozmiaru i zmian nazw wielu obrazów oraz ustawienia stopnia kompresji,
   • obracanie, zmiana koloru na tryb  odcieni szarości.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ