Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy obsługi komputera a administrowanie systemem:
  • omówienie głównych komponentów komputera,
  • historia systemów Windows a umiejętność poruszania się w tym środowisku (XP, Vista, 7).
  • instalacja i deinstalacja aplikacji,
  • zarządzanie systemem i zarządzanie kontami użytkowników,
  • istota ochrony antywirusowej,
  • najczęstsza problematyka użytkowników.
 • Wprowadzenie do obsługi poczty elektronicznej i omówienie korzystanie z Internetu,
  • specyfika Internetu,
  • sposoby wyszukiwania informacji.
 • Praca z tekstem, rysunkiem, tworzenie prezentacji multimedialnych:
  • tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów różnego typu,
  • edycja i formatowanie tekstu,
  • dodawanie, formatowanie ilustracji do plików różnego typu,
  • omówienie prezentacji multimedialnych (prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, przeprowadzenie prezentacji),
  • sposoby publikacji prezentacji.
 • Eksploatacja urządzeń cyfrowych:
  • konfiguracja aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu.
  • transfer materiałów multimedialnych do komputera różnymi metodami,
  • typologia i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
  • użytkowanie komputera a zdrowie,
  • anonimowość w sieci,
  • ochrona własności intelektualnej.
 • Podstawy e-nauczania:
  • platrformy e-nauczania,
  • omówienie dziennika elektronicznego,
  • Kontrola aktywności ucznia.
  • publikacja treści dydaktycznych.
  • przegląd portali edukacyjnych:
   • rejestracja,
   • wykorzystanie,
   • pobieranie materiałów.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ