Podstawowy kurs HTML

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu hipertekstowego języka znaczników (HTML), a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zarys wiedzy o HTML:
  • standardy, edytory, podstawowe znaczniki,
  • wskazówki do projektowania stron,
  • omówienie projektowanie stron,
  • definicja serwera,
  • dobór i kompatybilność przeglądarki.
 • Formowanie pliku HTML:
  • poszczególne znaczniki,
  • wprowadzanie podziałów i list,
  • formatowanie tekstu,
  • umieszczanie komentarzy.
 • Umieszczanie poziomej linii:
  • dodawanie obrazków na stronach,
  • kompozycja rysunku/zdjęcia a treść strony,
  • dobór rozmiaru ilustracji,
  • dobór zdjęć względem tekstu,
  • formaty plików oraz pobieranie treści,
  • barwy i kolory.
 • Znacznik etykiety:
  • definicja hyperlinku,
  • tworzenie i umieszczenie odsyłacza do innej strony lub dokumentu,
  • zdjęcie jako odsyłacz,
  • nawigacja strony.
 • Kreowanie tabeli:
  • dodawanie ramki,
  • adaptacja grubości ramki,
  • centrowanie tabeli na stronie,
  • tworzenie nagłówków kolumn,
  • dodawanie tabeli na stronie,
  • zmiana koloru, cieniowanie komórek/kolumn.
 • Definicja wyszukiwarki:
  • najpopularniejsze wyszukiwarki a ich skuteczność,
  • publikacja strony.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ