Inżynier jakości klienta – jakie obowiązki pełni? Jakie kompetencje trzeba posiadać?

Praca na stanowisku inżynier jakości to wymagające i odpowiedzialne zajęcie. Inżynier kontroli jakości czy inżynier jakości procesu ma decydujący wpływ na zarządzanie jakością i pracę działu jakości. W tym przypadku wiemy mniej więcej, z jakimi zadaniami wiążą się te stanowiska. Z kolei, na czym polega zawód inżyniera jakości klienta?

Jaką rolę odgrywa inżynier jakości klienta?

Inżynier do spraw jakości klienta to jedna z kluczowych osób podczas udoskonalania systemów zarządzania jakością procesów produkcyjnych i ulepszania jakości procesu produkcji. Inżynier jakości jest łącznikiem pomiędzy klientem a pracownikami działu kontroli jakości i działu produkcji. W przypadku pojawienia się reklamacji to często od jego umiejętności poprowadzenia rozmowy zależy polubowne rozwiązanie konfliktu.

Jakie kwalifikacje są potrzebne na stanowisku inżyniera jakości klienta?

Jak już wspomnieliśmy, praca na tym stanowisku nie należy do najprostszych zadań i bez niektórych umiejętności ciężko będzie sobie poradzić. Wśród podstawowych wymagań jest z pewnością znajomość języka angielskiego. Planując karierę w branży automotive, należy być przygotowanym na regularną komunikację w obcym języku z kontrahentami i współpracownikami z całego świata. Bez posługiwania się biegle językiem angielskim nie mamy szans, aplikując na tego typu stanowisko. Obecnie jako standard coraz częściej przyjmuje się znajomość minimum dwóch języków obcych. Inna kluczowa umiejętność to rysunek techniczny. Znajomość rysunku technicznego i jego odczytywania jest nieodzowna podczas komunikacji z klientem i zatwierdzania projektów.

Kolejnymi niezbędnymi umiejętnościami w branży motoryzacyjnej jako inżynier jakości jest znajomość aktualnych obowiązujących standardów jak np. standard IATF 16949, core tools oraz biegła obsługa MS Office. Praktyczna znajomość metodologii wspomagających zarządzanie jakością także może być wymagana na tego typu stanowisku. Są to np. narzędzia Lean, czyli popularne instrumenty inżyniera jakości.

Kompetencje miękkie przydatne w pracy inżyniera jakości

By sprawdzić się w roli inżyniera w dziale jakości, konieczne jest także posiadanie odpowiednich cech charakteru. Na pewno należy się wykazać dobrymi umiejętnościami negocjacyjnymi i dyplomacją. Umiejętności zarządzania procesem reklamacyjnym opierają się w dużej mierze na zdolności rozwiązywania konfliktów w sposób zadowalający obie strony. Należy także umieć współpracować w grupie, by móc skoordynować swoje działania z innymi osobami.

Decydując się na pracę jako inżynier jakości, należy być także przygotowanym na konieczność pracy pod presją czasu. Często pracuje się również w stresujących warunkach.