Jak sprawić, by komunikacja w firmie była na najlepszym poziomie?

O tym, jak komunikacja jest ważna dla prawidłowego działania firmy, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Efektywna komunikacja pozwala zaoszczędzić czas, kreuje pozytywną atmosferę w pracy oraz zwiększa zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki. Jak jednak się porozumiewać, by komunikat spełnił zadanie?

Rodzaje komunikacji

Zanim przejdziemy do skutecznych metod komunikacji w firmie, warto najpierw sobie powiedzieć, jakie rodzaje komunikacji możemy wyróżnić:

Komunikacja pionowa w górę lub w dół

Czyli komunikacja na linii pracownik — przełożony lub na odwrót. W przypadku komunikacji w górę chodzi najczęściej o raporty i sprawozdania z wykonanej pracy lub prośby kierowane do zwierzchnika. Z kolei w komunikacji w dół najczęściej chodzi o powierzenie podwładnemu zadania, przekazanie informacji zwrotnej, pochwały lub nagany. Jest to także odpowiedź na prośby pracownika lub zdane raporty. Niezależnie do kierunku komunikacji bardzo ważne jest jasne sformułowanie swoich oczekiwań lub wniosków, empatia oraz chęć zrozumienia drugiej strony.

Komunikacja pozioma

Komunikacja pozioma odbywa się pomiędzy pracownikami o tych samych uprawnieniach czy szefostwem, którzy pracują na tym samym stanowisku. Może być to np. rozdzielenie zadań między sobą i ustalenie zasad współpracy. Istotna jest chęć do kooperacji i szukania kompromisu, a także wzajemne motywowanie się do pracy. Pomóc w tym mogą też różne techniki poznane podczas szkolenia dotyczącego komunikacji w firmie.

Komunikacja ukośna

Komunikacja ukośna, podobnie jak pozioma, dotyczy osób równych sobie stopniem, lecz pracujących na różnych stanowiskach. Mogą to być np. przełożonych różnych firm lub pracowników z różnych działów.

Złote zasady dobrej komunikacji

Jeśli chcemy, by nasz komunikat był zrozumiany przez odbiorcę, powinniśmy zadbać o przestrzeganie kilku zasad:

  • jasno sformułowana informacja — niezależnie o wybranego kanału komunikacji, czy jest to rozmowa twarzą w twarz, czy wiadomość na firmowym komunikatorze, wypowiedź powinna być tak jednoznaczna jak to możliwe
  • nasza wypowiedź powinna przyczyniać się do rozwiązania problemu, a nie wywołania konfliktu — dobra komunikacja prowadzi do rozwiązania problem, przez przekazanie informacji zwrotnej lub wykrycie źródła problemu w ramach współpracy z innymi
  • działanie w obie strony — by komunikacja odniosła swój skutek, obie osoby powinny być w nią zaangażowane i wymieniać między sobą informacje