Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Rozpoczęcie rozmowy:
  • przywitanie Klienta;
  • profesjonalna prezentacja przedsiębiorstwa oraz swojej osoby,
  • sztuka przełamywanie oporów,
  • umiejętność zainteresowania rozmówcy.
 • Idealny telemarketer,
 • Skuteczna komunikacja:
  • modulacja tonu głosu,
  • istota doboru odpowiedniego słownictwa,
  • sztuka zadawania odpowiednich pytań i aktywnego słuchania,
  • technika trafnej argumentacji,
  • analiza informacji pozyskanych od Klienta.
 • Pertraktacje z trudnymi klientami,
 • Efektywne zakończenie rozmowy handlowej:
  • określanie ceny, negocjacje,
  • określenie gotowości Klienta do zakupu,
  • wpływ na Klienta w sytuacji zakupowej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ