Kurs wykonywania prostych prac remontowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Omówienie materiałów, narzędzi i technik remontowych,
 • Tapetowanie – etapy, metody:
  • analiza stanu gruntu i jego usprawnienie,
  • specyfika tapetowania,
  • zdobnictwo i fakturowanie,
  • sztukateria,
  • odpowiednia wentylacja pomieszczeń,
  • instalacje i izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i dźwiękowe,
  • materiałoznawstwo – odpowiedni dobór do specyfiki pomieszczenia.
 • Murowanie:
  • charakterystyka rysunków technicznych,
  • wykonywanie elementów technologią murarską,
  • analiza przydatności materiałów do wykonania robót murarskich,
  • kompozycja zaprawy murarskich,
  • zasady funkcjonowania maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich,
  • typologia i zasady wykonywania:
   • murów pełnych o różnej grubości/z otworami okiennymi i drzwiowymi/z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi/zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina/murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym,
   • łuków i sklepień.
  • murowanie gzymsów, attyk i kominów,
  • obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
  • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem,
  • aplikacja izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
  • instalacja i demontowanie rusztowań do robót murarskich.
 • Uwarunkowanie techniczne i odbioru robót,
 • Przepisy BHP i ppoż na stanowisku pracy.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ