Co zrobić, gdy pracodawca stosuje mobbing? Przykłady mobbingu

Jednym ze zjawisk, o których mówi się coraz głośniej, jest mobbing i dyskryminacja w pracy. Jednak samo powiedzenie, że tego typu zachowania występują w miejscu pracy, nie wystarczy. Wiele osób niestety nie wie, w jaki sposób przeciwdziałać i pozostaje bezradne wobec mobbera. Co robić w momencie, gdy ktoś z naszych współpracowników lub my sami padniemy ofiarą mobbingu?

Czym jest mobbing i dyskryminacja?

Definicja mobbingu obejmuje tym pojęciem wszystkie długotrwałe i uporczywe działania mające na celu zastraszenie lub nękanie pracownika, prowadzące do jego poniżenia i ośmieszenia. Ich efektem jest zaniżona samoocena przydatności zawodowej, izolacja lub eliminacja z grupy współpracowników.

Dyskryminacja to z kolei niesprawiedliwe, nierówne traktowanie ludzi, tylko ze względu na jedną, wybraną cechę osobistą, np. płeć, kolor skóry, orientacja seksualna czy religia. Oba te zjawiska mają bardzo szkodliwy wpływ na psychikę ofiary. Dobrym rozwiązaniem prewencyjnym jest zorganizowanie dla pracowników szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Przebyte kursy pomogą skutecznie rozpoznać problem i zareagować w razie potrzeby.

Przykłady mobbingu w pracy

Do działań, które mogą być zakwalifikowane jako mobbing, możemy zaliczyć wiele zachowań. Ważna jest częstotliwość — by można było mówić o mobbingu, dane postępowanie musi występować systematycznie, nie może być jednorazowe. Jako mobbingu nie uznaje się również samej oceny pracy, jeśli wyrażona krytyka jest konstruktywna i uzasadniona lub przekazana pracownikowi w formie racjonalnych instrukcji.

Z kolei jako mobbing możemy zaliczyć wszelkie formy agresji. Może by wyrażona zarówno słownie (krzyki, obelgi), jak i w sposób niewerbalny (obraźliwe gesty). Istnieją także mniej oczywiste formy mobbingu jak:

  • stałe przerywanie lub utrudnianie odpowiedzi
  • nadmierna kontrola
  • nieuzasadnione odbieranie zadań
  • zlecanie sprzecznych ze sobą obowiązków
  • utrudnienie wykonywania powierzonych poleceń, np. poprzez utrudniony dostęp do potrzebnych materiałów lub umieszczenie ich w odległym miejscu
  • celowe pomijanie i ukrywanie istotnych informacji

Mobbing w pracy — co robić?

Jeśli pracownik padł ofiarą mobbingu ze strony swoich współpracowników, powinien w pierwszej kolejności zgłosić do pracodawcy. Do którego obowiązków należy zapobieganie takim nagannym zachowaniom w pracy. Zawsze takie zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, która może potem stanowić dowód, np. w sprawie o odszkodowanie. W razie braku efektu w następnej kolejności należy zwrócić o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy lub stowarzyszeń antymobbingowych, które oferują doradztwo z zakresu prawa pracy.