Norma ISO 14001 – dlaczego warto ją wdrożyć?

Normy ISO, opracowywane przez międzynarodową, pozarządową organizację ISO, nie są obowiązkowe, ale wiele firm decyduje się dostosować do wymagań normy ISO. Chociaż nie jesteśmy tego świadomi, regulacje wprowadzane w życie przez ISO, mają bezpośredni wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Nic dziwnego, że dotyczą one również polityki środowiskowej. Wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, czyli ISO 14001, są jednym z najpopularniejszych standardów ISO.

Norma ISO 14001 – co wchodzi w jej zakres?

ISO 14001 jest międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskowego. Wszystkie wymagania normy ISO opracowywało w latach 1992-1996. Jej celem jest wprowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska i wdrożenie systemu zarządzania z uwzględnieniem celów środowiskowych. Wdrożenie normy ISO pomaga firmom ograniczyć szkodliwy wpływ ich działalności na środowisko naturalne.

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego ISO — jakich trudności może przysporzyć?

Uwzględnienie aspektów środowiskowych w swoim systemie zarządzania jakością niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków. Jednak może także przysporzyć nieoczekiwanych trudności, w szczególności natury finansowej. Samo uzyskanie certyfikacji normy ISO 14001 to wydatek, ale nie jedyny. Proces wdrażania normy ISO wiąże się z przeorganizowaniem w zakresie systemu zarządzania, biorąc pod uwagę wymogi działalności środowiskowej. Pojawia się więc konieczność wprowadzenia stałego monitoringu, szkolenia pracowników z zarządzania ochroną środowiska i regularnego przeprowadzania audytów.

Certyfikat ISO — zalety doskonalenia zarządzania środowiskowego

Coraz więcej ludzi jest dziś świadomych skutków szkodliwego wpływu ludzkiej działalności na naszą planetę. Stąd też zmiana zwyczajów konsumenta i uwzględniane podczas wyborów zakupowych aspektów dotyczących ochrony środowiska. Pozytywna ocena efektów działalności na rzecz środowiska naturalnego wyróżni firmę pozytywnie na tle konkurencji. Dodatkowo uzyskanie certyfikacji środowiskowej normy ISO buduje zaufanie do marki i poświadcza o jej transparentności. Choć przystosowanie zarządzania środowiskowego organizacji początkowo wiąże z ponoszeniem większych kosztów, ten niekorzystny bilans z czasem się odwraca. Jednym z efektów działalności środowiskowej są, oprócz przyczynienia się do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko, także zmniejszone zużycie energii i surowców i poczynione w związku z tym oszczędności. Kolejną zaletą jest dostosowanie swoich wyrobów do międzynarodowych wymagań prawnych, co pozwoli prowadzić swoją działalność również poza granicami własnego kraju.