Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) – kim jest?

Rosnąca świadomość konsumentów objawia się przykładaniem coraz większej wagi do bezpieczeństwa. Łączy się z ograniczaniem zgubnego wpływu naszej działalności na życie i zdrowie człowieka, a także środowiska człowieka. Ma to bezpośrednie przełożenie na wprowadzanie licznych norm oraz regulacji związanych z wymaganiami bezpieczeństwa. Szczególnie widocznie jest to w takich dziedzinach jak branża spożywcza czy branża automotive. Stąd dynamiczny rozwój takich działów w zakładach produkcyjnych jak działy jakości. Często organizuje się szkolenia pracowników dotyczące wiedzy z zakresu procedur zgodności wyrobu.

Regulacje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa państw członkowskich

Jak już wspomnieliśmy, bezpieczeństwo wyrobów wprowadzanych na rynek odgrywa coraz większą rolę. Na terenie Unii Europejskiej obowiązują wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa wyrobu, nakładające na producentów różne obowiązki. Chodzi m.in. o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 roku, nakładającą na producentów obowiązek wprowadzania na rynek wyłącznie bezpiecznych produktów. Jeszcze wcześniejszą próbą normalizacji jest europejska dyrektywa 85/374/EWG z 1985 roku. Jest tam jasno powiedziane, że producent ponosi bezpośrednią winę, jeśli szkoda została spowodowana przez wadliwy produkt.

Jaką rolę odgrywa przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu?

By nie pozostawać w tyle za konkurencją i utrzymać się na rynku, firmy z branży motoryzacyjnej są zmuszone do przestrzegania coraz to więcej norm dotyczących zgodności produkowanych wyrobów. W związku z tym pojawia się konieczność coraz ściślejszego kontrolowania procesu produkcyjnego. Kolejnym problemem z tym związanym jest ciągłe aktualizowanie obowiązujących zbiorów przepisów. Zachodzi więc potrzeba śledzenia i dostosowywania procesów do nowych wytycznych. Pomóc w tym może ustalenie przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu. Dzięki przejściu kompleksowych szkoleń i kursów taka osoba dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do zaimplementowania obowiązujących standardów w przedsiębiorstwie.

Czy istnieje obowiązek ustanawiania PSCR?

PSCR (Product Safety and Conformity Representative = Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu) w świetle standardu IATF 16949:2016 nie jest obowiązkowe. Standard zobowiązuje jedynie do prowadzenia dokumentacji w zakresie procesów zarządzania wyrobami i wytwarzania, jeśli chodzi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Jednak przedsiębiorstwa produkcyjne z branży motoryzacyjnej muszą brać także pod uwagę CSR, czyli specyficzne wymagania klientów (CSR). W przypadku tak dużych graczy jak grupy VW, BMW czy Daimlera powołanie PSCR jest obligatoryjne. Jesli więc firma chce nawiązać współpracę i zostać dostawcą wyżej wymienionych koncernów, musi się dostosować do ich wymagań.