RCA — na czym polega? Do czego przydaje się analiza przyczyn źródłowych?

Nie od dziś wiadomo, że łagodzenie skutków kryzysu może zadziałać jedynie na krótką metę. Jeśli nie zlikwidujemy pierwotnej przyczyny, problem prędzej czy później pojawi się ponownie. Dlatego podczas dążenia do poprawy jakości na przestrzeni lat powstało wiele narzędzi, ułatwiających dotarcie do sedna problemu. Jedną z takich technik jest RCA, czyli analiza przyczyn źródłowych.

Czym jest analiza przyczyn źródłowych?

Analiza przyczyn źródłowych, często określana skrótem RCA (od angielskiej nazwy Root Cause Analysis), to metoda pozwalająca na eliminację ryzyka ponownego pojawienia się błędu poprzez prawidłowe zidentyfikowanie i usunięcie jego pierwotnej przyczyny. Szybkie dotarcie do rzeczywistej genezy trudności to oszczędność nie tylko czasu, ale i kosztów — zarówno tych spowodowanych przez ponownie wystąpienie problemu, jak i tych generowanych wskutek błędnego rozpoznania przyczyny.

Analiza przyczyn źródłowych wykorzystuje przede wszystkim metodę 5WHY. Łączy się także z innymi narzędziami Lean Manufacturing jak diagramy Pareto i Ishikawy czy metodę FMEA oraz wiele innych. Jeśli nigdy nie mieliśmy do czynienia z filozofią Lean i jej narzędziami, warto rozważyć szkolenie z RCA.

Kiedy warto zastosować analizę przyczyn źródłowych?

Analiza RCA ma głównie zastosowanie w momencie, gdy firma doświadcza nagłego kryzysu związanego z jakością. Może to być napływ reklamacji ze strony klientów, nagłe przestoje w produkcji, czy spadek wydajności. Niekiedy może to być wręcz trudności z dotrzymaniem ustalonych terminów. Sugeruje to wtedy, że stoi za tym konkretna przyczyna i ważne jest dotarcie do sedna problemu.

Jakie zalety oferuje RCA?

Choć RCA jest dość czasochłonną metodą, to jej efekty przynoszą dużo korzyści i sprawiają, że jest opłacalna. Przede wszystkim zyskujemy pewność, że problem został wyeliminowany na stałe, ponieważ usunięta została jego rzeczywista przyczyna. Sam jednak sposób dochodzenia do rozwiązania może mieć pozytywny wpływ na zespół przeprowadzający analizę. Narzucone przez RCA dążenie do wyjaśnienia problemu w logiczny i uporządkowany sposób wpływa na przepływ informacji w grupie i usprawnia komunikację między pracownikami. Uczy ich także wyciągania wniosków opartych na realnych przesłankach, a nie na subiektywnych wrażeniach.