Rodzina i Opieka

Rodzina i Opieka

6 szkoleń w bazie

Kurs "Szkoła rodziców"

Kurs "Szkoła rodziców"

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Dzieci inaczej postrzegają świat niż osoby dorosłe. Inaczej też oceniają i reagują na trudności życia codziennego (rodzina, szkoła, znajomi). Stąd konflikty i nieporozumienia. Kurs przeznaczony jest dla rodziców, wyc...
Kurs asysty nad os. niepełnosprawną z elementami psychologii

Kurs asysty nad os. niepełnosprawną z elementami psychologii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykon...
Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawo...
Kurs sztuki mediacji społecznej

Kurs sztuki mediacji społecznej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Kurs przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu podstawowych zasad, rodzajów i technik mediacji , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wyk...
Kurs zarządzania budżetem domowym

Kurs zarządzania budżetem domowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania budżetem domowym , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonyw...
Specjalista ds. streetworkingu

Specjalista ds. streetworkingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY? Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym w charakterze streetworkera , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu. JAKI JEST...