Rysunek techniczny – do czego jest potrzebny? Jakie rodzaje wyróżniamy?

Ciężko wyobrazić sobie pracę inżyniera bez znajomości rysunku technicznego. Prawidłowe zrozumienie dokumentacji oraz komunikacja podczas projektów nie będzie wręcz możliwa, jeśli nie wiemy, jak czytać rysunek techniczny. Do czego go używamy? Jakie rodzaje rysunku technicznego możemy wyróżnić?

Rysunek techniczny – co to jest?

Mianem rysunku technicznego określamy rysunek przedstawiający na papierze informacje techniczne w sposób graficzny, z przestrzeganiem z góry ustalonych norm i zasad, obowiązujących na całym świecie. Dzięki zawarciu w nim niezbędnych informacji, przedstawionych w jednoznaczny i czytelny sposób, możliwe jest wykonanie lub odtworzenie na jego podstawie danego obiektu. W zakładzie produkcyjnym rysunek techniczny jest wykorzystywany praktycznie na każdym etapie procesu produkcyjnego. Jest źródłem informacji dla wszystkich pracowników od działu obsługi klienta poprzez produkcję i technologii produkcji po dział pakowania.

Rodzaje rysunków technicznych i metody rzutowania

W zależności od zastosowania rysunku technicznego korzysta się z różnych technik jego sporządzania, dostosowanych odpowiednio do potrzeb danej sytuacji. Jako pierwszy podział można wymienić ten ze względu na metody odwzorowania. Dzielimy go wtedy na rysunek rzutowy (najczęściej stosowany, w formie rzutów prostokątnych przedmiotów) oraz rysunek perspektywiczny/aksonometryczny, służący do poglądowego przedstawienia obiektu. Dodatkowo metody rzutowania prostokątnego możemy podzielić na metodę europejską oraz metodę amerykańską.

Rysunek techniczny możemy także podzielić ze względu na jego zastosowanie:

  • rysunek złożeniowy (do prezentacji gotowego wyrobu lub ułatwienia jego złożenia)
  • rysunek zestawieniowy (rysunek złożeniowy wzbogacony o wszystkie wymiary i dane potrzebne do wykonania detalu)
  • rysunek wykonawczy (zawierający dane potrzebne do wykonania przedmiotu)
  • rysunek montażowy (opisujący czynności i informacje dotyczące montażu przedmiotu)
  • rysunek instalacyjny (przedstawia rozmieszczenie poszczególnych elementów i sposób ich połączenia)
  • rysunek operacyjny/zabiegowy (koncentrujący się jedynie na danych potrzebnym do przeprowadzenia jednego zabiegu technologicznego)

W dokumentacji technicznej dołączonej do rysunku technicznego powinny być zawarte najważniejsze informacje. Chodzi np.o dane twórcy i podstawowe informacje o produkcie. Równie istotna jest informacja o użytej metodzie rzutowania, ze względu na różnice występujące pomiędzy metodą amerykańską i europejską.