Czy warto decydować się na szkolenia online?

Szkolenia w formie zdalnej zyskiwały stopniowo na popularności wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz Internetu. Ich prawdziwy rozkwit nastąpił jednak w pamiętnym roku 2020. Od tego czasu coraz więcej osób przekonuje się, jakie zalety szkoleń online pozwalają przedłożyć je nad szkolenia stacjonarne. Jednak mimo tego wciąż istnieje duże grono osób, przywiązanych do bardziej tradycyjnej formy szkolenia. Co oferują nam kursy online w przeciwieństwie do tradycyjnych szkoleń stacjonarnych?

Wyższa przyswajalność wiedzy i efektywność szkolenia online

Wbrew powszechnemu mniemaniu, forma szkoleń online zmusza uczestników szkolenia do większego skupienia i koncentracji. Siedzenie w słuchawkach przed monitorem i włączoną kamerą wymaga śledzenia na bieżąco, co się dzieje podczas prezentacji. W czasie nauki stacjonarnej i siedzenia na sali wykładowej pośród wielu osób dużo łatwiej jest się rozproszyć i zgubić wątek. Wiele firm szkoleniowych udostępnia potem nagrania i materiały szkoleniowe, co pozwala jeszcze lepiej przyswoić sobie wiedzę.

Oszczędność czasu i kosztów

Jedną z najważniejszych zalet szkoleń online jest możliwość odbycia się w dowolnym czasie i miejscu. Jedynym warunkiem jest dostęp do sprzętu (czyli komputera i słuchawek) oraz połączenie z Internetem. Tym samym znika konieczność ponoszenia kosztów transportu, wynajmu sali szkoleniowej oraz zakwaterowania i cateringu, zarówno trenera, jak i samych uczestników szkolenia.

Brak ograniczeń pod kątem logistycznym

Kolejny punkt łączy się bezpośrednio z poprzednim. Brak konieczności zebrania uczestników szkolenia w jednym miejscu pozwala na zebranie grupy z całej Polski, a nawet uczestnictwo osób przebywających poza granicami naszego kraju.

Większa elastyczność planu szkoleniowego

Organizacja szkoleń online nie wymaga dopasowania się do ograniczonego harmonogramu, narzuconego np. dostępnością sali treningowej lub kosztami. Szkolenia online oferują większą dowolność w tym zakresie. Zamiast dużej ilości godzin, skondensowanych w jednym dniu, istnieje możliwość rozłożenia ich na krótsze sesje w przeciągu dwóch-trzech dni. Pozwala to uniknąć zmęczenia uczestników i zwiększa przyswajalność prezentowanego materiału.

Czy istnieją wady szkolenia online?

Poznaliśmy już zalety kursów online, teraz czas zastanowić się, czy istnieją negatywne aspekty nauczania online. Przede wszystkim w przypadku szkolenia online warunkiem w jego uczestniczeniu jest dostęp do sprzętu komputerowego oraz do stabilnego łącza internetowego. Wymaga również przynajmniej minimalnych umiejętności informatycznych. Dla niektórych uczestników szkolenia brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym szkolenie może również być przeszkodą i mogą krępować się z dopytywaniem o niejasne kwestie.