Kurs zarządzania jakością usług turystycznych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania biurem turystycznym, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Podstawy Human Resources (zarządzanie zasobami ludzkimi i procesami kadrowymi w hotelu),
  • Procesy zarządzanie hotelem:
    • sztuka odpowiedniej i profesjonalnej autoprezentacji,
    • komunikacja zespołowa jako podstawa współpracy,
    • charakterystyka efektywnego liderowania,
   • reguły kultury organizacyjnej hotelu.
  • Marketing w branży turystycznej:
    • e-commerce w hotelarstwie,
    • promocja produktów uzupełniających i peryferyjnych hotelu,
    • organizacja procesów sprzedaży w Internecie,
   • istota jakości usług – jej wpływ na opinie w sieci.
 • Rachunkowość w turystyce:
   • podstawy rachunkowości finansowej,
  • profesjonalne zarządzanie budżetem.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ