Zarządzanie zespołem poprzez zaangażowanie — czy to działa?

Wprowadzanie wielu innowacji i skupianie się na technicznej stronie naszej działalności nie przyniesie za wiele pozytywnych efektów, jeśli zaniedbamy czynnik ludzki. Tymczasem umiejętności naszych pracowników to jeden z najważniejszych zasobów firmy. Wbrew pozorom, nie chodzi tyle o ilość pracy zespołu, co o jej jakość oraz motywowanie pracowników. Jaka ważna jest rola menedżera w zarządzania zespołem i budowaniu motywacji wśród zespołu?

Motywowanie pracowników jako sposób na budowanie silnego zespołu

Podczas szkolenia z zarządzania zespołem wielu uczestników może być zaskoczonych, jak ważna jest rola zaangażowania w pracę. Kierowanie zespołem to wyzwanie dla niejednego lidera zespołu, ale nie sposób przecenić wagi właściwego motywowania pracownika. Zespół zaangażowany wykonuje swoje obowiązki szybciej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy. Pracownik jest także bardziej lojalny wobec firmy oraz odczuwa większe przywiązanie do niej.

Szkolenia z zarządzania pomogą także poznać metody kierowania zespołem, dzięki którym menedżer będzie w stanie dobrać odpowiednie techniki zarządzania i motywowania, dopasowane indywidualnie do członków zespołu.

Jak sprawdzić, czy nasze metody kierowania zespołem się sprawdzają?

Jak się przekonać, czy nasze techniki zarządzania zespołem się sprawdzają? Budowanie motywacji wśród pracowników nie jest łatwym i szybkim, a czas trwania jest uzależniony od wielu czynników. Pracownik zaangażowany w swoją pracę jest pozytywnie nastawiony do realizacji zleconych mu zadań. Ma poczucie jedności z firmą i dąży do poprawy wyników swojej pracy.

Zarządzanie zespołem poprzez budowanie wśród pracowników większego zaangażowania ma także pozytywny wpływ na poprawę komunikacji interpersonalnej w zespole. Pracownicy czują się bardziej zżyci ze sobą i odnoszą się do siebie z większym szacunkiem. Zmotywowany pracownik ma potrzebę poszerzania zakresu swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Często nie tylko osiąga wyznaczone mu cele, ale także podejmuje działania wykraczające poza jego obowiązki i wykonuje więcej zadań, niż mu zlecono.

Rola lidera zespołu podczas zarządzania zespołem

Styl zarządzania zespołem zależy całkowicie od menedżera zespołu. To od jego sposobu kierowania zespołem zależy, czy pracownicy będą czuć się zmotywowani do pracy, czy też będą kwestionować autorytet swojego lidera. Dlatego, jeśli czeka nas awans na stanowisko kierownika zespołu, warto przemyśleć ukończenie szkolenia z zarządzania zespołem. Umożliwi nam to uzyskanie nowych kompetencji i budowania autorytetu wśród naszych podwładnych. Da nam także praktyczne narzędzia ułatwiające organizowanie pracy oraz komunikację w zespole.