Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem – na czym polega?

Dzisiejsze przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wymusza szybką reakcję, jeśli firma nie chce pozostać w tyle za konkurencją. Ciężko w takiej sytuacji o wybór jedynej słusznej strategii. Z kolei wprowadzeniu kilku różnych metod zarządzania może przyczynić się do spowodowania chaosu i zamiast przybliżyć, oddalić od zamierzonego celu. W takim przypadku zaleca się właśnie zintegrowany system zarządzania. Jakie możliwości oferuje nam wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem?

Zintegrowany system zarządzania – co to jest?

Gdy mowa o zintegrowanym systemie zarządzania, mamy na myśli połączenie różnych systemów zarządzania poprzez integrację ich procedur, procesów i schematów działania. Dzięki systemowi zarządzania, który łączy w sobie cechy wszystkich systemów, możliwe jest spójne działania w drodze do zamierzonego celu i skuteczniejsze zarządzanie firmą. W przedsiębiorstwach wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zaleca się w momencie, gdy planowane wprowadzenie kilku różnych strategii zarządzania. Najczęściej łączy się od dwóch do trzech systemów zarządzania. Dużo przedsiębiorstw jako bazę stosuje system zarządzania jakością ISO 9001. Często bywa łączony z takimi systemami jak:

  • system zarządzania środowiskowego ISO 14001
  • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N /OHSAS 18001
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001
  • wymagania APQP

Głównym celem integracji, oprócz ustalenia jednolitej strategii zarządzania, jest także osiągnięcie wyższej skuteczności, niż w przypadku, gdyby każda z poszczególnych metod była realizowana pojedynczo.

Wspólne cechy zintegrowanych systemów

By integracja poszczególnych systemów zarządzania odniosła zamierzony skutek, ich cechy powinny się nawzajem uzupełniać. Norma ISO 9001 została wręcz zbudowana w ten sposób, by umożliwiać łatwiejsze wdrożenie kolejnych systemów. Sama integracja może przebiegać na różne sposoby. Można początkowo wdrożyć jeden system i stopniowo dołączać kolejne. Innym rozwiązaniem z kolei jest wdrożenie kilku odrębnych systemów naraz, a zintegrowanie ich następuje później. Ostatecznie można od samego początku stworzyć i wprowadzić zintegrowany system zarządzania.

Jakie korzyści zapewnia zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem?

Spójny system zarządzania firmą posiada szereg zalet. Przede wszystkim umożliwia dynamiczny rozwój firmy i elastyczne dopasowanie się do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Integracja systemów jest także o wiele mniej kosztownym rozwiązaniem niż wprowadzania systemów zarządzania osobno i za każdym razem od nowa. W przypadku zintegrowanych systemów przeprowadzane działania są o wiele bardziej efektywne. Pozwalają też o wiele lepiej zagospodarować zasoby, a także lepiej zorganizować zadania pracowników. Upraszcza także znacznie procedury, np. poprzez ograniczenie niezbędnej dokumentacji.